PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO SAUGOS SPECIALISTŲ MOKYMO KURSAI (ADR)

Rengiame pavojingų krovinių vežimosaugos specialistų mokymo kursus.

Sudarome individualų mokymosi grafiką Jums priimtinomis sąlygomis ir priimtiniausiomis kainomis!

Siūlome mokytis šias kategorijas:

M - Visų klasių pavojingų krovinių vežimo auotransportu saugos specialistas.

M1 - 1 klasės (sprogstamos medžiagos) pavojingų krovinių vežimo automobiliniu transportu saugos specialistas.

M2 – 2 klasės pavojingų krovinių vežimo auotransportu saugos specialistas.

M3 – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasės pavojingų krovinių vežimo auotransportu saugos specialistas.

M4 - 7 klasės (radioaktyvios medžiagos) pavojingų krovinių vežimo automobiliniu transportu saugos specialistas.

M5 - Pavojingų krovinių, kurių identifikaciniai Nr. 1202, 1203, 1223 vežimo auotomobilių transportu saugos specialistas.

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu gali būti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą , išlaikęs egzaminą.