PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSAI (ADR)

Rengiame pavojingų krovinių vežimo vairuotojų mokymo kursus.

Sudarome individualų mokymosi grafiką Jums priimtinomis sąlygomis ir priimtiniausiomis kainomis! Siūlome mokytis šias kategorijas:

A1 pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti.

A2 Specializuotas mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis.

A3 Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiems (sprogstamiems) kroviniams vežti.

A4 Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiems (radioaktyviems) kroviniams veži.

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius gali būti asmuo  turintis ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą ir išlaikęs egzaminą.